Warszawski Uniwersytet Medyczny „200-lecie nauczania medycyny w Warszawie”

Warszawski Uniwersytet Medyczny to Uczelnia z 200-letnią tradycją, największa i jedna z najbardziej prestiżowych uczelni medycznych w Polsce. Oferta edukacyjna obejmuje 11 kierunków oraz 3 specjalności. W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym studiuje ponad 10 tys. osób, w tym wielu obcokrajowców. Kadra naukowa i dydaktyczna Uniwersytetu to czołówka polskich lekarzy i naukowców.

Historia Uczelni sięga początków XIX w. W 1809 roku, z inicjatywy członka Izby Edukacyjnej, Stanisława Staszica utworzono Wydział Akademicko-Lekarski. Istotną nowość stanowiło to, iż miano wykładać nauki medyczne, chirurgię i farmację, aby absolwenci byli kompetentni i wszechstronnie wykształceni. W 1815 roku proklamowano Królestwo Polskie. 19 listopada 1816 roku car Aleksander I wydał zgodę na założenie Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, składającego się z 5 wydziałów, między innymi Wydziału Prawa i Wydziału Nauk Lekarskich jako odrębnych fakultetów. Po upadku Powstania Listopadowego w 1831 roku, Uniwersytet został zlikwidowany, podobnie jak wszystkie wyższe uczelnie Królestwa Polskiego.

W roku 1857 powołano do życia Cesarsko-Królewską Akademię Medyko-Chirurgiczną. W 1862 roku nastąpiły kolejne zmiany, Akademia Medyko-Chirurgiczna weszła w skład nowo utworzonej Szkoły Głównej Warszawskiej jako jej Wydział Lekarski. W 1869 roku, na mocy ukazu cara Szkoła Główna została zamknięta. Na jej miejsce powołano do życia Cesarski Uniwersytet Warszawski z wykładowym językiem rosyjskim. Odrodzenie kształcenia nastąpiło w 1915 roku, kiedy to reaktywował się Uniwersytet Warszawski. Rektorem wskrzeszonego Uniwersytetu Warszawskiego został pediatra i neurolog - Józef Polikarp Brudziński. W 1916 r. Oddział Przygotowawczo-Lekarski Uniwersytetu przekształcono w samodzielny Wydział Lekarski

W niepodległej Polsce odrodzony Uniwersytet powołał w swej strukturze osobną jednostkę kształcącą farmaceutów - od 1926 roku działającą jako Wydział Farmaceutyczny. W latach II wojny światowej w ramach tajnego nauczania medycyny działała Szkoła Docenta Jana Zaorskiego. W 1949 r. utworzono w Warszawie samodzielną Uczelnię o nazwie Akademia Lekarska, której nazwę w 1950 roku zmieniono na Akademia Medyczna i pod taką nazwą istniała przez 58 lat. Od marca 2008 r. na mocy ustawy z dn. 23.01.08r. (Dz. U. nr 39 z dnia 7.03.08 r. poz. 226 ) Uczelnia wróciła do historycznych korzeni stając się Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Fakt ten jest potwierdzeniem rzeczywistej pozycji i rangi Uczelni oraz uznaniem jej uniwersyteckiego poziomu kształcenia, usług medycznych i wysokiej jakości prowadzonych badań naukowych.